Paneldebatt 11.02

Med tittelen “Helsetjeneste, eller fortjeneste? – En paneldebatt om helsetjenester i apotek”, blir det arrangert paneldebatt tirsdag den 11.februar kl.18.00. Dette er invitasjonen:

“Farmasøytisk fagutvalg ved UiB har gleden av å invitere deg til paneldebatt om helsetjenester i apotek.

Vil bruk av helsetjenester i apotek skape overdiagnostisering, feilbehandling og medikalisering av befolkningen, eller kan helsetjenester være et ledd i tidlig oppdagelse av sykdom og potensielt være livreddende? Hva med begrenset forskrivningsrett til farmasøyter – vil det avlaste og gi legene mer tid til pasienen, eller vil det bli sett på som et forsøk på økt profitt for farmasøytene?

Med denne debatten, håper arrangørene å kaste lys over mangfoldet dette temaet innebærer. Kunnskapen og forståelsen kan forhåpentligvis være et ledd i arbeid mot et mer helhetlig samarbeid mellom leger og farmasøyter.

Velkommen til paneldebatt!

Dato: 11. februar 2014
Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter, Bergen
Kl: 18.00-20.00

Publikum oppfordres til å komme en halvtime før debatten starter, for å mingle og evt. ta en matbit og drikke i Kvarterets caféer.

Panel:
– Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin
– Siri Forsmo, lege og professor i samfunnsmedisin ved NTNU
– Per Kristian Faksvåg, farmasøyt og fagdirektør i Apotekforeningen
– Kjersti W. Garstad, farmasøyt og fagsjef i Boots
– Hanne Andresen, farmasøyt og fagsjef i NMD

Ordleder:
Marion Solheim, journalist og kommunikasjonsrådgiver ved Det medisinsk- odontologiske fakultetet ved UiB.

—————————————–

Les innleggene som startet denne debatten mellom leger og farmasøyter:

Siri Forsmo sin kronikk i Aftenposten, “Når apotekene vil teste deg”:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Nar-apotekene-vil-teste-deg-7215115.html#.UssfCZE6JuY

Fagdirektørenes svar til Siri Forsmo, “Helsetjenester for folk flest”:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Helsetjenester-for-folk-flest-7219876.html#.UsxW_JE6JuZ

Gisle Roksund sin kronikk på Varden, “Bukken og havresekken”:
http://www.varden.no/meninger/på-dagsorden/bukken-og-havresekken-1.7921256

For å komme på arrangementet på Facebook, trykk her

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *